Ảnh banner

Hạt điều

  • Hạt điều0
  • Hạt điều
  • Hạt điều
  • Hạt điều
  • Hạt điều0
  • Hạt điều
  • Hạt điều
  • Hạt điều

Hạt điều

- Chứng nhận: ISO, HACCP
- Tiêu chuẩn quốc tế: Tiêu chuẩn AFI
- Thời gian cung cấp: Quanh năm
- Đóng gói: Đóng gói theo tiêu chuẩn 50LBS. 11,34 kg trong PE / hộp
Hoặc 22,68 kg PE / hộp hoặc yêu cầu của khách hàng
- Bảo quản: Nhiệt độ thường
- Xuất xứ: Việt Nam