• Bắp cải0
  • Bắp cải0

Bắp cải

- Hạng: A, chất lượng xuất khẩu, không khuyết tật, ngọt tự nhiên ..
- Trọng lượng: 1,2 - 2,2 kg một kiện.
- Đóng gói: 15kg mỗi hộp carton hoặc 20kg mỗi túi lưới.
- Bảo quản: 20C
- Thời gian cung cấp: Tháng 11 - Tháng 2 hàng năm
- Nguyên quán: Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Tên thương hiệu: C&C hoặc OEM