• Xoài0
  • Xoài
  • Xoài
  • Xoài
  • Xoài0
  • Xoài
  • Xoài
  • Xoài

Xoài

- Phong cách: Trái cây tươi
- Loại sản phẩm: Trái cây nhiệt đới
- Màu sắc: Màu xanh lục và sẽ chuyển sang màu vàng đẹp mắt
- Kích thước: Chiều dài 6 - 16 cm; Chiều rộng 5 - 13 cm