• Cà rốt0
  • Cà rốt
  • Cà rốt
  • Cà rốt
  • Cà rốt0
  • Cà rốt
  • Cà rốt
  • Cà rốt

Cà rốt

Hạng: A, chất lượng xuất khẩu, không có khuyết tật, ngọt tự nhiên, rất ít đầu xanh.
- Kích thước: S: 80-130g M: 130-180g L: 180-250g 2L: 250-350g 3L: 350-450g
- Đóng gói: 4,5kg mỗi thùng đối với kích thước S, M. 10kg / thùng cho các kích thước L, 2L, 3L.
- Bảo quản: 00C - 20C
- Thời gian cung cấp: Tháng 1 - Tháng 4 hàng năm
- Nguyên quán: Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Tên thương hiệu: C&C hoặc OEM